Dit is de privacyverklaring van Bloemworkshops.nl

Persoonsgegevens worden door Bloemworkshops.nl nimmer aan derden verstrekt, tenzij Bloemworkshops.nl daartoe in overeenstemming met de Wbp wordt verplicht of indien noodzakelijke voor het verlenen van diensten en de afhandeling van een bestelling in de webshop, zoals facturering, verzending. De afhandeling en levering van de bestelling zal plaatsvinden door de DPD. In dat kader ontvangen zij persoonsgegevens van Bloemworkshops.nl met betrekking tot de betreffende bestelling.

Bloemworkshops.nl heeft met betreffende derden bewerkersovereenkomsten gesloten, waarin de beherende partijen verklaren de juiste adequate beveiligingsmaatregelen te hebben getroffen om veiligheid en privacy te garanderen.

Beveiliging

Blkoemworkshops.nl draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van je persoonsgegevens. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die er zorg voor draagt dat onbevoegden niet bij je gegevens kunnen komen en certificaten die data verkeer tussen je computer en Bloemworkshops.nl versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen.

.

Verzamelde (persoons)gegevens

Als u gebruik maakt van de diensten van Bloemworkshops.nl , heeft Bloemworkshops.nl bepaalde informatie van u nodig. Afhankelijk van de door u gekozen product of dienst, worden de volgende (persoons)gegevens door Bloemworkshops.nl verzameld en verwerkt.

Nieuwsbrief:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres.

Contactformulier & services:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Deelname prijsvraag:

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres.

Overig:

Uw gegevens leggen wij vast (onder andere het door u gebruikte IP-adres) met het doel het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website. Hierbij maken wij op onderdelen gebruik van diensten van derden.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Bloemworkshops.nl zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om uw bestellingen af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan;
 • Om retouren en retourbetalingen te kunnen verwerken;
 • Om vragen, klachten en/of contactverzoeken te kunnen verwerken en beantwoorden;
 • Om u commerciële informatie te verzenden, zoals informatie over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van Bloemworkshops.nl;
 • Om u relevante, persoonlijke, gesegmenteerde aanbiedingen te kunnen doen;
 • Om analyses te kunnen uitvoeren;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

Cookies

Op de website van Bloemworkshops.nl wordt hier en daar gebruik gemaakt van cookies die door je browser worden opgeslagen op je computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over je bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van je pc en door je aangegeven voorkeursworkshop) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan je echter niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de pagina Cookies.

Afmelden

Wanneer je bezwaar hebt tegen het registreren van je bewegingen op onze website, dan heb je de mogelijkheid om alleen noodzakelijke cookies te accepteren. Dit doe je via de lightbox Cookies accepteren. Deze verschijnt bij je eerste bezoek aan Bloemworkshops.nl onder in je pagina. Via de knop "cookies accepteren" worden de cookie voorwaarden geaccepteerd.

Nieuwsbrief

Bloemworkshops.nl kan de bezoeker van de website (verder: nieuwsbrieflezer) met betrekking tot nieuws over Bloemworkshops.nl persoonlijk informeren. Dit geschiedt op basis van zijn bij Bloemworkshops.nl geregistreerd staande gegevens. Wanneer de nieuwsbrieflezer geen informatie van Bloemworkshops.nl meer wenst te ontvangen, zijn gegevens uit het bestand verwijderd wil hebben kan de nieuwsbrieflezer dit melden via de laatst ontvangen Bloemworkshops.nl-nieuwsbrief

.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden te allen tijde op deze pagina bekend gemaakt.